Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Archive for the ‘ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ’ Category

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 на поверхню етикетки; магазин етикеток 4; гумові паси 5; 6, 8 — гумові подушки; 7 — вакуумний барабанний етикетопереносник. Потік пляшок подається конвеєром 1 до […]

Основні робочі органи етикетувальних машин

Пристрої подачі і відведення упаковок виконані у вигляді стрічкових або пластинчастих конвеєрів, залежно від виду і типу упаковки. Механізми розподілення включають: шнекові крокові розподілювачі, зірочки (турні­кети). В карусельних машинах внутрішньомашинна гранспортна система виконана у вигляді столиків, що обертаються (рис. 4.74). Рис. 4.74. Пристрій подачі, відведення і розподілення упаковок в машині фірми КІЮК’ЕБ (Німеччина): а — […]

Класифікація етикетувальних машин

Етикетувальні машини, поряд із поділом на автоматичної і напівавтома­тичної дії, можна поділити на ряд груп за такими класифікаційними ознаками: • за типом етикеток, що наносяться на упаковку («сухі», самоклейні, рукавні термоусаджувальні, розтягувальні); • за кількістю етикеток, що одночасно наносяться на упаковку (одно-, дво-, три — і чотириетикеткові); • за напрямом руху упаковок (лінійні — рис. […]

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Сучасні етикетувальні пристрої і машини можуть наносити етикетки на упаковку будь-якої геометричної форми, виготовлені із різних пакувальних матеріалів. Продуктивність машин-автоматів може перевищувати 120 тис. упак./год. Етикетки за функціональним призначенням можуть бути: • етикетки (часто називають корпусними етикетками); • кол’єретки; • контретикегки; • акцизні марки; • рекламні наклейки та ін. За формою етикетки можуть бути прямокутні […]

Пристрої для закупорювання пляшок

Машини для закупорювання пляшок можна класифікувати таким чином: • за способом закупорювання: ударно-штокові, обтискні, обкатні, гвинтові; • за конструктивними ознаками: однопозиційні і багатопозиційні роторні; • за кінематичними ознаками: з рухомим і нерухомим закупорювальним патроном; • за видом поверхні ущільнення закупорювального засобу: з ущільненням по внутрішньому діаметру горловини пляшки; з ущільненням по торцю горловини пляшки; комбіновані […]

Пристрої для герметизації скляної консервної споживчої тари

Загальними для всіх способів герметизації скляної консервної споживчої тари є наявність ущільнювальної прокладки між металевою кришкою і горловиною скляної банки. Без такої прокладки неможливо забезпечити герметичне з’єднання металу і скла. Ущільнювальні прокладки можуть розташовуватися як на торцевій, так і на бічній поверхні горловини банки. В консервній промисловості для герметизації широкогорлої тари застосовують спосіб СКО (скляна […]

Пристрої для герметизації металевої консервної споживчої тари

Для забезпечення герметичності металевої споживчої тари здебільшого формують подвійний закатний шов. Процес з’єднання корпусу споживчої тари із кришкою здійснюється методом обкатування роликів з одночасною зміною форми елементів кришки і ущільнювального кільця. В сучасних закатних машинах споживча тара може перебувати в двох положеннях: • банка не обертається навколо своєї геометричної осі, а обкатні ролики обертаються навколо […]

« Older Entries