Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 на поверхню етикетки; магазин етикеток 4; гумові паси 5;

6, 8 — гумові подушки; 7 — вакуумний барабанний етикетопереносник.

Потік пляшок подається конвеєром 1 до шнека 2, що поділяє потік на одиничні пляшки з однаковим інтервалом. Одночасно магазин 4, здійснюючи коливальний рух, наближається до вакуум-барабану 7. Для забезпечення стабільності відбирання етикеток, магазину надається швидкість дещо більша ніж лінійна швидкість барабану. У випадку коли упаковка відсутня, здійснюється блокування переміщення магазину до барабану. Клей наноситься за допомогою ролика клейової ванночки. Ванночка наближається до барабану тільки при наявності етикетки.

Передача етикетки на упаковку здійснюється в момент заклинювання її між вакуумним барабаном і гумовою подушкою 8. Упаковка, потрапивши в «клин», обертається по ходу конвеєра і намотує на себе етикетку.

Потім пляшка з етикеткою попадає між пасами 5 і гумовими подушками 6. В процесі переміщення упаковки здійснюється завершальне розгладжування етикетки на упаковці.

Основними недоліками такої машини є значні динамічні навантаження, що виникають від руху магазину. Цей недолік обмежує продуктивність машини. Для підвищення продуктивності встановлюють кілька магазинів (машина ВЕВ).

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Рис. 4.82. Схема етикетувальних машин: а ВЕМ; б — ЕБ (Чехія)

Дещо оригінальна конструкція машини Е8 (Чехія). В цій машині магазин виконаний у вигляді барабана який має 12 магазинів етикеток (рис. 4.82, б).

Основним недоліком такої машини є незручність і складність налагодження великої кількості магазинів, а також неможливість без зупинки поповнити машин етикетками.

На рис. 4.83 наведена етикетувальна машина ИОТША фірми КЖЖЕБ з нерухомим магазином і рухомим клейовим роликом. Продуктивність такої машини понад 12 тис. етикеток за годину.

За лінійною компоновкою побудована значна частина машин, призначених для нанесення самоклейної етикетки.

На рис. 4.84 наведена машина СК-010 фірми «Баленко» (Україна) для нанесення самоклейної етикетки. Основними перевагами цієї машини є можливість її адаптації під конкретні умови замовника. При цьому на одній і тій же машині можна наносити етикетки на різні види упаковки.

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Рис. 4.83. Етикетувальна машина ROTIN А фірми KRONES Універсальність машини досягається модульною конструкцією. До машини є набір модулів, кожний із яких відповідає за відповідну функцію. Аплікатор забезпечує подачу етикеток; додатковий аплікатор дає можливість наносити контретикетку або кол’єретку; орієнтатор-подільник вирівнює тару і забезпечує необхідні зазори між упаковками; верхній притискний конвеєр притримує нестійку тару, забезпечуючи якість нанесення етикеток; бічні конвеєри дають можливість наносити етикетку на круглу тару тощо.

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Рис. 4.84. Етикетувальна машина СК — 010 фірми «Баленко»: 1 — конвеєр подачі упаковок; 2—конвеєр бічний для обертання іпари; 3—конвеєр притискний верхній; 4 — орієнтатор-подільник тари; 5 — аплікатор вертикальний; 6 — аплікатор вертикальний для контретикеток; 7 корпус; 8 — датчик наявності тари; 9 — пульт керування; 10 — шафа керування

За лінійним компонуванням проектують машини малої та середньої продуктивності для нанесення рукавної термоусаджувальної етикетки.

Автоматичне нанесення термоусаджувальної етикетки включає такі основні операції:

• розмотування рулону і формування рукава;

• відрізання за допомогою гільйотин, що обертаються, за малої продуктивності або за допомогою лез шганц-форм при середній продуктивності;

• позиціювання етикетки на упаковці за допомогою щіткових доштовхувачів (рис. 4.85);

• транспортування упаковки з етикеткою в термоусаджувальний тунель, поряд із цим можлива попередня фіксація етикетки за допомогою обдування гарячим повітрям із сопла;

• усаджування в термотунелі за допомогою гарячого повітря, 14- променями або пари.

На рис. 4.86 наведена машина 08М-01 фірми Е1екЦ-ота§ (Туреччина) для нанесення термоусаджувальних етикеток.

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Рис. 4.85. Пристрій одягання термоусаджувальноїетикетки на пляшку

Унікальні декоративні властивості термоусаджувальних етикеток обумовили їх широке використання у всьому світі для оформлення пляшок, жерстяних банок симетричної форми.

Карусельні етикетувальні машини більш універсальні і застосовуються в лініях середньої і великої продуктивності.

На сьогодні існують етикетувальні машини з карусельною компоновкою для нанесення практично всіх видів етикеток: „сухої”, самоклейної, клейової гарячим розплавом, рукавної термоусаджувальної чи розтягу вальної.

На рис. 4.87 наведені машини фірми КІЮ№8 для нанесення різних видів етикеток.

Фірма КН8 (Німеччина) розробила універсальну машину Іппокеі БЬ, яка може реалізувати дві технології одягання рукавної етикетки — термоусаджувальної і стретч-етикетки. Максимальна продуктивність машини до 42 тис. пляш./год. Пляшки за допомогою ввідної зірочки поступають на карусель, і весь технологічний процес знаходиться на каруселі. Особливістю такої каруселі о: її модульність. Всі етикетувальні пристрої подібні один до одного і мають однакові функції і вузли.

Відрізана із розмотаного рулону етикетка за допомогою роликового привода подасться на конус передачі етикеток, який виконує функцію центрувальника для пляшок, що знаходяться на каруселі (рис. 4.88). Безпосередньо на конусі є пристрій натягування етикеток, який виконаний у вигляді затискача. Цей затискач натягує розтяг нутий рукав на пляшку, до тих пір, поки не буде досягнуто задане положення для етикетки. Після

411

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Рис. 4.86. Машина ОБМ-ОІ фірми ЕІекІгота% (Туреччина) для нанесення термоусаджувальних етикеток

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машинРис. 4.87. Машина фірми ККОЬІЕБ для нанесення: а — «сухої» етикетки; б колової; в самоклейної; г — рулонної полімерної гарячіш розплавом

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Рис. 4.89. Схема машини ІппокеІ 5І фірми КНБ

Цього затискач відпускає рукав, відводиться донизу і повертається в початкове положення. Такий принцип забезпечує точне і одночасно щадяще позиціонування «стретч-рукава».

При одягані термоусаджувального рукава технологічні операції повторюються. Після фіксації етикетки, вона частково усаджується, а потім подається на кінцеве усадження в термотунель.

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]