Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Основні робочі органи етикетувальних машин

Основні робочі органи етикетувальних машин Основні робочі органи етикетувальних машинПристрої подачі і відведення упаковок виконані у вигляді стрічкових або пластинчастих конвеєрів, залежно від виду і типу упаковки. Механізми розподілення включають: шнекові крокові розподілювачі, зірочки (турні­кети). В карусельних машинах внутрішньомашинна гранспортна система виконана у вигляді столиків, що обертаються (рис. 4.74).

Основні робочі органи етикетувальних машин

Рис. 4.74. Пристрій подачі, відведення і розподілення упаковок в машині фірми КІЮК’ЕБ (Німеччина): а — конвеєри подачі і відведення взаємоперпендикулярні; б — конвеєри подачі і відведення розташовані паралельно

Основні робочі органи етикетувальних машин

Накопичувачі етикеток

Залежно від того, в якому вигляді поставляються етикетки — рулонами чи флатами, використовують пристрої подачі рулонної етикетки і магазини етикеток.

А)

Основні робочі органи етикетувальних машин

Рис. 4.75. Машини для нанесення етикетки із рулону: а — машина фірми ККОИЕБ; б — машина фірми КНБ

Пристрої подачі рулонної етикетки включають (рис. 4.75):

• рулоноутримувач з приводом;

• механізм гальмування розмотування рулону;

• напрямні ролики;

• пристрій відрізання.

Магазини етикеток

Магазини умовно можна поділити на дві складові — касета із етикетками і привод, що забезпечує за потреби відповідний рух касети.

Касета за конструктивним виконанням може бути універсальною, тобто призначена для реалізації будь-якої схеми етикетувальної машини (рухома, нерухома). Привод магазину формується залежно від вибраного принципу передачі етикетки (важільний, барабанний, роликовий, кулачковий).

Так наприклад у лінійних етикетувальних машин із етикетопереносником, виконаним у вигляді вакуумного барабану, привод магазину складається із механізму коливання і механізму переміщення касети. Складний рух магазину забезпечує передачу етикеток з касети на вакуум-барабан, що обертається, і створює умови для блокування роботи машини.

На рис. 4.76 наведена конструкція магазину етикеток машини ВЕМ.

Касета 1 складається із опорної площини 5 і двох бічних напрямних 6. В залежності від ширини етикетки, напрямні можуть розсовуватись за допомогою гвинта 4. В передній частині напрямні виконані таким чином, щоб етикетка утримувалась в касеті до тих пір, поки вакуум-захват не захоплять її із загального масиву. Цьому також сприяє верхня штанга 19, яку можна розташувати на різній висоті. В середині касети є каретка 13, що зв’язана канатом 12 із підпружиненим барабаном 7. За рахунок цього масив етикеток підтискається до кромки касети. Касета нижніми виступами встановлена в отвори плити 2. Під час наповнення касети етикетками вона вільно знімається.

Механізм переміщення магазину складається із двоплечевого важеля 9, що закріплений до стояка 3. Праве плече важеля з’єднано з коромислом 17. Коромисло 17 закріплено в передній частині плити 2. На плечі важеля діють кулачки 10 і 11, які безперервно обертаються разом із валом 8. Крутний момент передається через циліндричні зубчасті передачі 14 і 16 від привода вакуум-барабану.

Магазин етикеток здійснює поступальний рух вперед і коливальний в наї ірямку обертання вакуум-барабану. При наближеі іі до вакуум—барабана плити 2, остання роликом 18 натискає на клапан, що з’єднує отвори вакуум- захватів із вакуум-системою.

Етикетки присмоктуються до вакуум-барабану і деякий час вакуум-

Рис. 4.76. Магазин етикеток машини ВЕМ

Барабан і магазин рухаються з однаковою швидкістю, а потім одинична етикетка вихоплюється із магазину.

В етикетувальних машинах з нерухомим магазином складний плоский рух по захопленню і передачі етикетки здійснюють проміжні вакуумні або клейові ролики. В сучасних зразках етикетувальних машин захоплюючий барабан виконується у вигляді кулачків, що здійснюють коливальні рухи.

Одним із недоліків однокасетних магазинів є те, що в магазинах великої продуктивності виникає необхідність безперервного поповнення касет

Етикетками. Фірми КЯО! МЕ8, КХ8 (Німеччина) розробили оригінальні багато касетні магазини, які по мірі випорожнення переміщаються в зону заповнення, а на їх місце поступає заповнена касета (рис. 4.77). Цей процес

Здійснюється в автоматичному режимі.

Основні робочі органи етикетувальних машин

Рис. 4.77. Магазин етикетувальної машини з автоматичним живленням етикеток: а — схема; 6 — загальний вигляд

Пристрої для перенесення етикеток

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин.

Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові.

Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що здійснює переривчастий обертальний рух. Сьогодні важільні етикетопереносники практично не виготовляються, але на деяких підприємствах, особливо в консервній промисловості, ще експлуатуються такі машини.

В барабанних пристроях перенесення етикеток здійснюється за рахунок: вакуумзахоплювачів; клейового шару, що наноситься на барабан, або поверхню кулачків, з яких виготовлено барабан. Роликові етикетопереносники утримують етикетку за рахунок шару клею.

У високопродуктивних етикетувальних машинах встановлюють проміжні робочі органи, які можуть бути виконані у вигляді барабана з підпружиненими лапками клейових роликів тощо.

Насьогодніщедоситьшироковетикетувальнихмашинах продуктивністю від 6 до 24 тис. упак./год застосовують вакуум-барабани. Застосування вакуум-барабанів передбачає встановлення рухомого магазину. Застосування рухомих магазинів при продуктивності понад 24 тис. упак./ год є недоречним, тому що виникають значні динамічні навантаження.

На рис. 4.78 наведений вакуум-барабан етикетувальної машини ВЕМ. Барабан має шість умовних сегментів 1 із вакуум-захватами 2. Внутрішня порожнина сегментів за допомогою золотникового пристрою при відповідних кутах повороту барабана періодично з’єднується з вакуумом або з атмосферою.

Золотникова система має 6 золотників 3 і два розподільних диска — рухомий 4 і нерухомий 5. В рухомому диску 4 виконано канали відповідно: 6 — кільцевий; 7 — вертикальний, з’єднані з вакуум-захватами трубками 8.

В нерухомому диску 5 виконаний кільцевий канал 9, що з’єднаний з вакуум-насосом.

Під час руху етикетопереносника при зміщенні золотника 3 до осі з’єднуються канали 7 та 9, тим самим створюється розрідження у вакуум — захватах. По завершенню обертання барабана на кут ЗОє золотник З кулачком 10 зміщується в напрямку осі барабана, тим самим зберігається вакуум в порожнині вакуум-захватів. При обертанні барабана на 270є канали вакуум-захватів з’єднуються з атмосферою.

Для зняття з барабану етикеток широке застосування знайшли механічні проміжні робочі органи. На рис. 4.79 наведена конструкція механічного проміжного етикетопереносника машини фірми КЖЖЕ8 (Німеччина).

Рис. 4.78. Вакуум-барабан етикетувальної машини В ЕМ

Такий етикетопереносник складається із двох металевих дисків 1, що з’єднані гвинтами 13 і жорстко закріплені на маточині 3. По периметру барабана розташовані чотири гумові сегменти 10 і чотири важелі 8 із двома лотками 2 на кожному. На маточині барабану встановлено кулачок, який жорстко з’єднаний із пластиною 12 і знаходиться в нерухомому стані. Барабан обертається разом із валом 3 у корпусі підшипника 4.

Зняття етикетки з поверхні клейового барабану і передача її на упаковку здійснюється таким чином. Під час зустрічі ланок етикетопереносника з клейовим барабаном, лапки 6 заходять в спеціальні канавки барабану і розташовуються над кромкою задньої сторони етикетки. Лапки розкриваються в той момент, коли важіль 8 контактує із нерухомим кулачком 5 і під дією виступаючої його частини відхиляється. Потім ролик важеля 8 збігає із поверхні кулачка, і пружини 9 притягують лапки, тим самим затискається кромка етикетки до гумової подушки 7. В процесі подальшого обертання барабану лапки стягують етикетку із клейового барабану і розташовують під сегментом 10.

Рис. 4.79. Проміжний механічний барабан перенесення етикеток машини фірми КЯОИЕБ

В подальшому етикетопереносник зустрічається із упаковкою, яка притискається циліндричною частиною до гумового сегменту, наклеюючи на себе етикетку. При цьому лапки, що утримують етикетку на барабані, розтискаються під дією нерухомого кулачка. Після цього цикл повторюється. На рис. 4.80 наведені етикетопереносники машини фірми КЖЖЕ8, виконані із застосуванням клейових кулачків і барабану з механічними захватами.

Центрувальний конус

 

Магазин клейовий

Етикеток ролик

Кулачок

 

Датувальник

 

Карусель столик механічний переносник

 

А)

 

Клейовий

Ролик

 

Кулачок

 

Б)

 

Магазин •* етикеток

 

Основні робочі органи етикетувальних машин Основні робочі органи етикетувальних машин Основні робочі органи етикетувальних машин

Основні робочі органи етикетувальних машин

Рис. 4.80. Етикетопереносник машини фірми КИ()ЫЕ5: а — схема машини; б — поопераційне виділення і перенесення етикетки: 1 — нанесення клею; 2 — виділення етикетки; З — перенесення етикетки до упаковки; в — загальний вигляд

Механізми подачі клею

Холодний клей до клейового ролика може подаватись із відкритої ємності через систему роликів. Таким способом досить складно регулювати рівнотовщинність шару клею на клейовому ролику. Поряд із цим велика

Основні робочі органи етикетувальних машин

Рис. 4.81. Станція подачі клею до клейового ролика: а — загальний вигляд; б — перенесення клею на етикетопереносник; в — зняття зайвого клею із юіейового ролика

Кількість відкритих поверхонь роликів призводить до полімеризації клею, що тільки погіршує процес передачі клею на клейовий ролик. Клей може наноситись у вигляді плівки на всю поверхню етикетки, або етикетопереносника, а також вузькими паралельними смужками і точками. Клеєві механізми можуть бути рухомі і нерухомі, з горизонтальними або вертикальними пристроями передачі клею.

Для стабілізації якості подачі клею на клейовий ролик в сучасних етикетувальних машинах застосовують клейові станції, які із допоміжної ємності насосом подають всередину клейового ролика, деклей, просуваючись по каналам рівномірною плівкою покриває клейовий ролик (рис. 4.81).

Гарячий клей може подаватись двома способами: розпилюванням через аплікатор, тонкою плівкою через клейовий ролик. Фахівці фірми КЯ(ЖЕ8 вважають, якщо цикл нанесення етикетки є неритмічним (періодичним) то краще застосовувати клейовий ролик, тому що при тривалих зупинках форсунки для гарячого клею забиваються і якість нанесення клею суттєво погіршується.

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]