Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Формування упаковки із рулонних матеріалів без покриття для гермозварювання

Такий матеріал використовується для виготовлення упаковки в матриці ротора машини, на пуансоні ротора формування упаковки і методом обгортання штучних і дрібно-штучних виробів.

Відповідно до схеми, наведеної на рис. 4.26, пакувальний матеріал розмотується з рулону на відповідну довжину 1, відрізається 2, відрізаний

Аркуш перемішається 3 і розміщається 4 над матрицею під розташованим вище її пуансоном. Матриця-конструкція коробчастої форми з достатньо складною конфігурацією бічних стінок. При русі донизу пуансон проштовхує аркуш пакувального матеріалу через матрицю, в результаті чого формується

5 пачка. У позиціях схеми (рис. 4.26) показані етапи формування пачки при проштовхуванні аркуша пуансоном через матрицю. В кінці руху пуансон розташовує сформовану пачку в камері 6 транспортувального органу (рогор) машини. При зворотному русі пуансона часто буває необхідним зафіксувати пачку 7, щоб пуансон не витягнув її із камери. Після підйому пуансону здійснюється преривчастий рух пачки, де на наступних етапах до неї потрапляє продукція 8. Потім послідовно підгинають короткі кінці матеріалу 9, довгий задній (за напрямком руху) 10 і довгий передній 11 кінці матеріалу. На завершення операції формування упаковки підпресовукггь верхні складені кінці або прогрівають.

Формування упаковки із рулонних матеріалів без покриття для гермозварювання

Рис. 4.26. Схема формування упаковки в матриці

Послідовність формування упаковки методом обгортання наведена на рис. 4.27.

Вироби подаються суцільним потоком 1, а штовхач переміщає 2 їх по одному на піднімальний столик.

З рулону пакувального матеріалу розмотується стрічка заданої довжини З і відрізається аркуш 4. Аркуш переноситься 5, розміщається над виробом

6 і фіксується 7 на ньому. Піднімальний столик переміщається догори 8 і за допомогою пластин загортальної камери пакувальний матеріал обгортає виріб з трьох боків 9. При покроковому переміщенні виробу з пакувального

Рис. 4.27. Схема формування упаковки методом обгортання виробу

Матеріалу на подальші позиції здійснюється: підгинання рухомою пластиною заднього нижнього кінця обгортки 10; підгинання нерухомою пластиною переднього нижнього кінця 11; підпресування або підігрівання нижніх кінців обгортки; підкручування задніх торцевих кінців упаковки 13, передніх торцевих кінців упаковки 14, нижніх торцевих кінців упаковки 15, верхніх торцевих кінців упаковки 16; утворення торцевих замків. Сформована упаковка відводиться 18 з машини.

Технологічний процес виготовлення упаковки форми паралелепіпеда включає три характерні операції: виготовлення корпусу упаковки; фасування продукції і герметизація упаковки (рис. 4.28). Внутрішня вкладка такої упаковки виготовляється із рулонного матеріалу, а зовнішня — може бути виготовлена як з висічки, так і з рулонного матеріалу (рис. 4.29).

На рис. 4.30 наведена машина фірми Bosch для пакування сипкої продукції в пачки, виготовленні із рулонного матеріалу. В даній машині застосовується ламінований картон і в деяких випадках з шаром алюмінію для пакування сухого молока тощо. Скріплення торців пачки і повздовжніх кінців матеріалу здійснюється за рахунок термозварювання.

Формування упаковки із рулонних матеріалів без покриття для гермозварювання

Рис. 4.28. Технологічна схема виготовлення картонної упаковки із рулонного матеріалу: І —рулон основного пакувального матеріалу; 2 —виготовлення корпусу упаковки; З — етикетка для скріплення дна упаковки; 4 фасування продукції; 5 — контроль маси дози продукції; б — добавлення продукції в упаковку; 7 відбраковування упаковки через недостатню величину маси дози; 8 — попереднє загортання горловини упаковки; 9—вакуумізація; 10 — герметизація упаковки; 11 — етикетування; 12 — формування групової упаковки

Формування упаковки із рулонних матеріалів без покриття для гермозварювання

Рис. 4.29. Технологічна схема виготовлення комбінованої упаковки із рулонних матеріалів

Формування упаковки із рулонних матеріалів без покриття для гермозварювання

Формування упаковки із рулонних матеріалів без покриття для гермозварювання

Ч.

Рис. 4.30. Формування упаковки із рулонного картону: а — загальний вигляд машини; б — технологічна схема: 1 —рулон картону; 2 — пристрій переміщення; З — пристрій відрізання; 4— пристрій формування корпусу упаковки; 5—механізм переорієнтації; 6 — фасування продукції; 7 — контроль маси; 8 — досипання продукції; 9 — контроль маси; 10 — видалення упаковки з неповною дозою; 11,12,13 формування і скріплення горловини упаковки; 14 — виведення упаковки

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]