Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

ПРИСТРОЇ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ, ПОДАЧІ І ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ТАРИ

В залежності від виду пакувального матеріалу, конструкції споживчої упаковки, стадії її готовності технологічні операції накопичення, подачі і формування упаковки можуть бути також найрізноманітнішими.

Споживча упаковка відповідно до перерахованих характеристик може поставлятися на пакувальну машину у вигляді: флата, висічок, рулонів із пакувальним матеріалом, тари, як готового виробу. Накопичується упаковка у магазинах, рулонах, бункерах та конвеєрах.

Упаковка виготовляється:

• обгортанням виробу пакувальним матеріалом, який поставляється флатами;

• обгортанням виробу пакувальним (одним або кількома) матеріалом, який поставляється у вигляді рулонів;

• формуванням м’яких упаковок із рулонних пакувальних матеріалів;

• формуванням м’яких упаковок із плоскоскладених заготовок;

• формуванням напівжорстких упаковок із рулонних пакувальних матеріалів;

• формуванням напівжорстких упаковок із плоскоскладених заготовок;

• формуванням напівжорстких упаковок із висічок;

• термоформуванням напівжорстких упаковок;

• формуванням м’яких упаковок із комбінації матеріалів;

• формуванням напівжорстких упаковок із комбінації матеріалів.

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]