Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Пристрої для герметизації металевої консервної споживчої тари

Для забезпечення герметичності металевої споживчої тари здебільшого формують подвійний закатний шов. Процес з’єднання корпусу споживчої тари із кришкою здійснюється методом обкатування роликів з одночасною зміною форми елементів кришки і ущільнювального кільця.

В сучасних закатних машинах споживча тара може перебувати в двох положеннях:

• банка не обертається навколо своєї геометричної осі, а обкатні ролики обертаються навколо банки, одночасно при цьому переміщаються до її центру;

• банка обертається навколо своєї осі, а обкатні ролики переміщуються тільки до її центру.

В обох випадках весь периметр фланців обробляється закатними роликами. При цьому фланці банки і кришки деформуються, їх діаметр зменшується, внаслідок чого утворюється герметичний подвійний закатний шов. Шов утворюється двома роликами І та II операцій (грубим і чистовим). Процес утворення подвійного закатного шва показано на рис. 4.45.

Найбільш поширені машини, в яких банки нерухомі, а ролики оббігають навколо банки і одночасно переміщуються в радіальному напрямку. Такий рух роликів здійснюється за допомогою спеціальних кулачків.

В залежності від кількості закатних позицій машини можуть бути одно — та багатопозиційні, а також напівавтоматичної та автоматичної дії.

На рис. 4.46 представлена конструкція каруселі закатної машини БЧ — КЗК-88. Закатна машина БЧ-КЗК-88 призначена для герметизації фігурних металевих банок подвійним закатним швом. Машина складається із станини, механізму приймання банок, механізму орієнтування і транспортування банок, закатної каруселі, механізму відведення банок, приводу та вакуумної системи. Закатна карусель складається із вертикального корпуса 17 і нижньої планшайби 22, з’єднаних між собою колоною 21. В корпусі на валу 18 встановлені зубчасті колеса 16, які призводять в рух вал-шестерню 12 із закріпленим на ньому операційним копіром 19 і порожнистий вал 13 із закріпленою на ньому планшайбою 20. Всередині нерухомої осі 14 встановлений штовхач 15, який за допомогою ролика і копіра здійснює зворотно-поступальний рух. Планшайба 20 призначена

364

Для кріплення важелів дистанційних 10, закатних 8 роликів і важільної системи 11 операційного копіра 19. Важелі 9 затискаються на осі клемою, що дає можливість встановлювати закатні ролики І і II операцій відносно патрона 7.

Пристрої для герметизації металевої консервної споживчої тари

Рис. 4.45. Послідовність утворення подвійного закатного шва

При обертанні планшайби 20 закатні ролики описують в просторі контур, який відповідає формі банки. Стіл притискної каруселі призначений для подачі банок в закатний пристрій автомата і центрування їх відносно закатного патрона. В корпусі 3 розташований повзун 1 із роликом на кінці, який, рухаючись в пазу кулачка 2, надає зворотно-поступального руху повзуну і стакану 4. На верхній частині стакана жорстко закріплено стіл 5,

365

Пристрої для герметизації металевої консервної споживчої тари

А центратор 6 жорстко закріплений на повзуні 1. У верхньому положенні стіл 5 і стакан 4 під дією пружини утворюють карман між центратором 6 і столом 5.

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]