Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Пристрої для герметизації м’якої і напівжорсткої тари

Для герметизації м’якої та напівжорсткої споживчої тари (папір, картон, полімерні матеріали) застосовуються перші три способи закупорювання. Пристрої для їх виконання є складовою частиною пакувальних машин, а робочі органи, що виконують закупорювальні операції за цими способами практично не відрізняються від робочих органів для формування або виготовлення споживчої тари. На рис. 4.42 представлено найпростіший

Пристрої для герметизації м’якої і напівжорсткої тари

Рис. 4.42. Герметизація плоскихм ’яких пакетів: і — нанесення клею; 2—загинання клапанів; З — нанесення дати; 4 — приводний шків

Пристрої для герметизації м’якої і напівжорсткої тари

Рис. 4.43. Герметизація упаковок із складним дном: 1 — підвідна рейка; 2 — відрізування; 3 — перше загинання; 4 — нанесення клею; 5 — друге загинання; 6 — подаючий шків; 7 — притискна стрічка

Пристрої для герметизації м’якої і напівжорсткої тари

Рис. 4.44. Способи герметизації горловини і днаупаковки: темна стрілка— операція загинання; світла — нанесення клею; заштрихована — термічне зварювання; а — кчейка, герметизація самоклейкою етикеткою після нагрівання; б — — клейка, загинання, герметизація самоклейкою етикеткою після нагрівання; в — юіейка, активація попередньо нанесеного клею нагріванням, загинання, склеювання: г — клейка, подвійне загинання склеювання; д клейка, подвійне загинання, герметизація самоклейкою етикеткою після нагрівання; е — клейка, подвійне загинання, герметизація самокчейною стрічкою; ж — герметизація нормального дна; з — пікоподібна герметизація прокчадки; и — герметизація шліцевого дна одношарової упаковки

Спосіб герметизації плоских пакетів. Для пакетів із складним дном застосовується спосіб герметизації з подвійним загинанням, що зображений на рис. 4.43. На рис. 4.44 представлено способи герметизації різноманітних видів м’якої та напівжорсткої упаковки.

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]