Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Сучасні етикетувальні пристрої і машини можуть наносити етикетки на упаковку будь-якої геометричної форми, виготовлені із різних пакувальних матеріалів. Продуктивність машин-автоматів може перевищувати 120 тис. упак./год.

Етикетки за функціональним призначенням можуть бути:

• етикетки (часто називають корпусними етикетками);

• кол’єретки;

• контретикегки;

• акцизні марки;

• рекламні наклейки та ін.

За формою етикетки можуть бути прямокутні та фігурні.

Залежно від виду етикеток, що подаються в етикетувальну машину, етикетки бувають флатові та рулонні.

За видом матеріалу, з якого виготовляються етикетки, вони бувають:

• паперові;

• полімерні;

• комбіновані (ламіновані, металізовані тощо).

За способом нанесення на тару, етикетки можна поділити на:

• сухі (клей наноситься в етикетувальній машині);

• самоклейні (з попередньо нанесеним липким шаром);

• і ермоусаджувальні (рукавні);

• розтягувальні (рукавні);

• гермопереносні (рукавні).

Сьогодні ще досить широко застосовуються паперові «сухі» етикетки. Для виготовлення таких етикеток використовують папір питомою масою 70-120 г/м2. Основною перевагою таких етикеток є відносно невелика вартість і легкість їх видалення із поверхні тари.

В останні 10 років по всьому світу і в Україні все частіше використовують самоклейні етикетки. Основною причиною їх популярності є спрощення

Технологіїнанесенняетикеток. Порядізцим, матеріалізякого виготовляються етикетки, дає можливість використовувати захисні технології і більш ефективне оформлення.

Для виготовлення самоклейних етикеток використовують багатошарові композиційні матеріали із сталими липкими властивостями. Здебільшого це чотиришаровий матеріал з основою, клейовий шар і захисний папір із антиадгезійним покриттям. Технологічні і експлуатаційні властивості таких етикеток залежать від виду основи та клею.

Основу виготовляють із напівглянцевого і високоглянцевого паперу товщиною 64 мкм, масою 75 і 83 г/м2. В якості плівкової основи застосовують полівінілхлоридні прозорі і непрозорі, блискучі і матові плівки, а також поліетиленові і поліпропіленові плівки. Захисний папір — це основа із паперу з нанесеним антиадгезійним покриттям. Адгезія клейового шару до захисного паперу знаходиться в межах 5-15 Н/м. В останні роки на ринок поставляються етикетки із плівок (поліпропілен, ПВХ та ін.). Такі етикетки мають високу зношувальну стійкість, виглядають яскраво і притягують до товару покупців. Поставляються рулонами. Плівки із поліпропілену можуть бути прозорими або металізованими.

З кожним роком, із вдосконаленням технологій виготовлення і нанесення, все більше стають популярними термоусаджувальні рукавні етикетки. Цими етикетками оформлюють упаковку, виготовлену із полімерів, деревини, кераміки. Такі етикетки виготовляють із поліпропілену (ПП), ПВХ і ПЕТ. Товщина плівок таких етикеток знаходиться в межах 35-60 мкм. Етикетки поставляються в рулонах або нарізаними по заданій довжині, з подовжньою перфорацією, з термоактивним шаром і УФ-лаком.

Термоусаджувальні етикетки можна наносити на порожню тару або заповнену і закупорену тару.

В окремих випадках тару, здебільшого скляні пляшки, оформлюють термоусаджувальним матеріалом від дна до верху горловини («слівер»- етикетки). Причому такепокриття включаєкорпусну етикетку, контретикетку, кол’єретку, штрих-код, рекламну інформацію, дату виготовлення, термін реалізації тощо. Площа такої етикетки одержується значно більшою, що дає можливість наносити максимум інформації і суттєво покращити зовнішній вигляд товару.

До переваг плівкових етикеток можна віднести: високу якість друку (до 10 кольорів), включаючи покриття під «бронзу», «срібло», «золото»; ефект прозорості; можливість застосовувати на одній етикетці не лише широку кольорову гаму, але й спецефекти; збереженість етикетки під час тертя або співударів між упаковками (друк наноситься між шарами плівки) тощо.

4.3.1. Характерні технологічні схеми етикетувальних машин

Етикетувальні машини виконують такі характерні операції: подача упаковки до місця нанесення етикетки; захоплення етикетки із накопичувача етикеток; переміщення етикетки до упаковки; закріплення її на упаковці.

Етикетувальні машини можуть наносити одну або кілька етикеток (п’ятипозиційні). Здебільшого для подачі упаковки використовують пластинчасті конвеєри із розподільними шнеками, а для закріплення етикетки вико-ристовують щітки або розгладжувальні ролики. Основним конструктивним елементом етикетувальної машини є етикетувальна станція. Етикетувальні станції, залежно від того, який наноситься клей (холодний, гарячий Hot Melt), етикетка (самоклейна, термоусаджувальна) можуть мати різноманітні конструктивні виконання. Залежно від конструктивних виконань етикетувальних станцій наведемо шість характерних технологічних схем.

Машини із етикетувальними станціями нанесення холодного клею

Цей вид машин застосовують для нанесення паперових етикеток і складаються із магазину для етикеток, захоплюючого барабана, проклеючого ролика і барабана перенесення етикетки на упаковку.

Різні типи машин зі станціями холодного клею відрізняються способом захоплення етикетки із магазину: за допомогою клейового шару; за допомогою вакууму.

Етикетувальні станції із захопленням етикетки клейовим шаром умовно можна поділити на 4 типи: магазин етикеток здійснює коливальний рух, а захоплення етикетки відбувається проклеюючим роликом; магазин етикеток здійснює коливальний рух, а захоплення відбувається захоплюючим барабаном за допомогою проклеюючого ролика; магазин етикеток нерухомий, захоплення етикеток здійснюється барабаном із захоплюючими кулачками і за допомогою проклеюючого ролика; етикетка захоплюється упаковкою, на яку нанесено шар клею.

На рис. 4.62 наведена схема етикетувальної машини першого типу. За даною схемою проклеюючий ролик 2 виконує також функції захоплення етикетки із магазину. На проклеюючий ролик постійно подається клей і він здійснює обертальний рух. Магазин етикеток здійснює коливальний рух (складний плоский) і розташований поруч із проклеюючим роликом. В момент, коли упаковка 3 подана конвеєром до етикетувальної станції, магазин в крайньому лівому положенні контактує з проклеюючим роликом, при цьому найближча етикетка в магазині захоплюється клейовим шаром і охоплює ролик завдяки рівності лінійних швидкостей обертання ролика і коливання магазину. Потім етикетка із ролика переноситься на упаковку. Етикетувальні станції такого типу застосовують в магазинах лінійного

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Рис. 4.62. Схема етикетувальної машини із станцією першого типу

Типу і при нанесенні колової етикетки. Основною перевагою таких машин є можливість швидкого переналагодження на різні довжини етикеток без зміни конструктивних елементів. Продуктивність машин першого типу не перевищує 6 тис. етикеток за годину.

Етикетувальні станції із коливальним магазином другого типу мають більшу продуктивність завдяки наявності окремого проклеюючого ролика

І захоплюючого барабану. Захоплюючий барабан має великий діаметр і кілька площадок для етикеток.

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Найбільшу продуктивність має машина третього типу з нерухомим магазином (рис. 4.63). Особливостями цієї машини є наявність додаткового валу 4 для перенесення етикетки на упаковку і спеціальна конструкція барабану 3 з коливальними захоплюючими кулачковими площадками.

В станціях четвертого типу клей наноситься проклеюючим роликом безпосередньо на упаковку, яка в подальшому виконує функцію захоплюючого барабану і витягує етикетку з магазину. Для реалізації цього способу упаковка повинна бути правильної циліндричної форми.

Етикетувальні машини із станціями холодного клею найбільш широко застосовуються для етикетування скляної тари.

Етикетувальні машини зі станціями нанесення самоклейних етикеток

Самоклейні етикетки поставляються у вигляді рулону, в якому на підкладці (основі) з однаковим кроком розташовані паперові або полімерні етикетки. Етикетувальна станція складається із таких основних елементів (рис. 4.64): пристрій подачі 1 етикеток 2 із рулону; пристрій 3 намотування підкладки; пластини 6 розділення етикетки від підкладки; притискний

1

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Рис. 4.64. Схема машини для нанесення самоклейних етикеток

Барабан 4; датчик наявності упаковки і блок керування. Блок керування програмується оператором на задану довжину етикетки і крок розташування етикеток. При подачі упаковки до місця нанесення етикетки, датчик дає сигнал на привод розгортання рулону з етикетками. Етикетка відділяється від підкладки за рахунок її перегинання на пластинці 6 і переноситься на упаковку. Швидкості конвеєра подачі упаковок і розмотування рулону

Із етикетками синхронізовані. Перевагами таких машин є те, що в автоматичному режимі можна переналагодити машину на іншу довжину етикетки. Етикетувальна станція може бути використана в машинах із лінійним і роторним компонуванням для нанесення ідентифікаційних марок.

Етикетувальні машини зі станціями нанесення Гарячого клею

В цих машинах використовують клей-розплав (Hot Melt). Замість про­клеюючого ролика встановлено аплікатори гарячого клею, один — для нане­сення розплаву на упаковку 2, другий — на кінці етикетки 3 (рис. 4.65).

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Рис. 4.65. Схема машини із станцією нанесення гарячого клею

Перед подачею упаковки до магазину 1 аплікатором 2 на поверхню упаковки наноситься тонка вертикальна смужка клею-розплаву, за допомогою якої захоплюється етике тка із магазину 1. За рахунок обертання упаковки етикетка намотується, тобто обгортається, на упаковку 4. Напусток кінців етикетки фіксується другим аплікатором гарячого клею 3. Цей вид етикетувальних станцій застосовується тільки для колових етикеток.

Етикетувальні машини для рулонних етикеток

Вдосконаленою системою етикетування, яка використовує гарячий клей, є рулонні етикетувальні машини (рис. 4.66). Ці машини можуть працювати з рулонами як паперових, так і полімерних етикеток. Можна вважати, що цей тип машин альтернатива лінійним етикетувальним машинам із холодним клеєм. Через особливість конструктивного виконання таких машин вони можуть використовуватись в лініях середньої і високої продуктивності.

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Рис. 4.66. Схема машини для нанесення рулонних етикеток

До складу такої машини входять: клейовий ролик 1, в який безперервно подається гарячий розплав; барабанний етикетопереносчик 2; упаковка 3; пристрій орієнтування і відрізання етикетки 4; інспекційний датчик 5; 6, 7

— пристрій розмотування і подачі рулонної етикетки.

Етикетувальні машини для нанесення рулонної етикетки широко застосовуються в лініях фасування рідкої продукції в полімерну тару.

Машини для нанесення рукавної термоусаджувальної етикетки

В цих машинах етикетка у вигляді рукава 1 із рулону або із магазину подається, за потреби відрізається, розправляється і одягається на упаковку

2 (рис. 4.67). В подальшому, під дією гарячого повітря 3 або ІЧ-променів етикетка усаджується і приймає форму упаковки.

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Рис. 4.67. Схема нанесення рукавних термоусаджувальних етикеток

Машина для нанесення рукавної розтягувальної етикетки

Така етикетка поставляється у вигляді рулонів із нанесеною перфорацією у місцях відділення одиничної етикетки. Етикетка 1 розмотується з рулону, відривається по перфорації, розтягується спеціальними захоплюючими пристроями 2 і в такому вигляді одягається на упаковку 3 (рис. 4.68). Після вивільнення захватів, етикетка приймає початкові розміри, охоплюючи упаковку.

ПРИСТРОЇ 1 МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Машини для нанесення етикетки методом термопереносу

Така етикетка наноситься на упаковку, виготовлену зі скла, металу, полімерів. На упаковку наноситься рукавна етикетка і під дією високих температур і тиску зображення в перевернутому вигляді переноситься на поверхню упаковки. Цей спосіб нанесення етикетки широко використовується під час виготовлення полімерної тари інжекційним методом і під час виготовлення ексклюзивної тари зі скла.

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]