Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

Пристрї і машини для пакування продукції в модифікованому газовому середовищі

Для пакування продукції в модифікованому газовому середовищі застосовують також камерні машини, машини типу flow-pack із горизонтальною і вертикальною компоновкою.

На рис. 3.162 наведена схема дозувально-фасувального пристрою для пакування сипкої продукції в середовищі інертного газу. За

Пристрї і машини для пакування продукції в модифікованому газовому середовищі

Рис. 3.162. Пристрій для дозування і фасування сипкої продукції в середовищі інертного газу: 1 — подача продукції; 2 — шнековий живильник; З — датчик рівня продукції; 4 — повітря, що виділяється із сипкої продукції; 5 — інертний газ; 6 — верхня промивна трубка; 7 — шнековий дозатор; 8 — нижня промивна трубка; 9 — корпус шнекового дозатора; 10 —рукавоформувальна трубка; 11 — газоаналізатор; 12 —регулятор подачі газу; 13 — промивання інертним газом упаковки; 14 — трубка для відбирання проби; 15 —рукав упаковки

Конструктивним виконанням шнековий дозатор не відрізняється від подібних при пакуванні продукції в атмосферному середовищі. Поряд із цим цей пристрій доповнений системою подачі інертного газу в зони: живлення і дозування продукції, формування упаковки тощо. На всіх етапах контакту продукції із інертним газом здійснюється контроль частки повітря в газовій суміші. Такі дозувально-фасувальні пристрої досить широко використовуються під час пакування важкоплинної

Газовий змішувач: контроль Вприскування Зварювальна

Система Long Dwell

Пристрї і машини для пакування продукції в модифікованому газовому середовищі

Пристрї і машини для пакування продукції в модифікованому газовому середовищі

Рис. 3.163. Машина БкатаІ фірми РРМ х. р. А (Італія) для пакування штучних виробів у МГС: а — технологічна схема; б — загальний вигляд

Сипкої продукції, яка під дією кисню швидко псується, в полімерну плівкову упаковку.

Для пакування штучної або кускової продукції в термоформовану тару застосовують машини з горизонтальним компонуванням всіх функціональних модулів.

На рис. 3.163, а наведена схема технологічного процесу пакування штучних виробів у модифікованому газовому середовищі. Особливість цієї схеми пакування в тому, що спочатку відсмоктується повітря, а потім подається суміш газу.

Дана конструкція машини передбачає формування горизонтального рукава із одного рулону. Поряд із цим існують зразки машин, в яких упаковка виготовляється із двох рулонів. При цьому із плівки нижнього рулону формується підкладка, а з верхньої — закупорювальний засіб. В ряді випадків параметри плівок нижнього і верхнього рулонів можуть бути різними.

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу. Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду. Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк […]

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]